Every Micron Counts
Auf Deutsch wechseln Change to English

IL Nostro team di trigonos metrology

 

GÜNTHER LEHMANN, Dipl.-Ing.

socio amministratore
Email: lehmann@trigonos.at

 


JOACHIM FELDES, Dipl.-Ing.

socio amministratore
Email: feldes@trigonos.at


E molti altri dipendenti impegnati